Centrum Integracji Psychicznej TOP

Jako profesjonalny ośrodek pomocy psychologicznej oferujemy szeroki wachlarz form pomocy – psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty i treningi, konsultacje specjalistów i zabiegi z myślą o różnorodnych potrzebach naszych pacjentów. Udzielamy kompleksowej specjalistycznej pomocy w nagłych i trudnych sytuacjach życiowych, ale także oferujemy rozbudowany program zajęć i konsultacji skierowany do osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

Do kontaktu zapraszamy szczególnie osoby przeżywające kryzys osobisty, pacjentów z problemami zdrowotnymi, osoby uzależnione, osoby z problemami w bliskich relacjach.

Poznaj nas lepiej

Otwórz się na zmiany i zaplanuj indywidualny program integracji osobowości

Poznaj naszą ofertę